apostolstwo mlodziezy

Rekolekcje

rekolekcje siostry prezentki 2019 2020

Dni skupienia

prezentki dni skupienia

Taneczne soboty

prezentki ulotka tył

W obiektywie

W obiektywie

Przeżyć Paschę

Czas rekolekcyjnych dni, które przeżywaliśmy w różnych formach: z klasą, w małej wspólnocie, wędrując po górach albo szlakiem EDK, w ciszy, w małej i większej kaplicy, ważne, że przygotowywaliśmy się do głębokiego przeżycia Paschy. Ważne, że pragnęliśmy otworzyć nasze serca na Słowo Boga, aby On sam je przemieniał i wypełniał sobą. Tak jak uczynił to w życiu Maryi, która całkowicie otworzyła się na Boga.

Papież Franciszek kieruje do wszystkich młodych takie słowa:

„Modlitwa Maryi - WIELKIE RZECZY UCZYNIŁ MI WSZECHMOCNY” jest rewolucyjna - to śpiew młodej dziewczyny, pełnej wiary, świadomej swoich ograniczeń, ale ufającej w Boże miłosierdzie. Ta mała, dzielna kobieta dziękuje Bogu, bo wejrzał na jej małość, i za dzieło zbawienia, którego dokonał wobec ludu, ubogich i pokornych. Wiara jest sercem całej historii Maryi. Jej kantyk pomaga nam zrozumieć miłosierdzie, jako decydujący czynnik wpływający na bieg historii, zarówno osobistej każdego z nas, jak i dziejów całej ludzkości.

Kiedy Bóg dotyka serca chłopaka czy dziewczyny, to stają się oni zdolni do prawdziwie wielkich czynów. „Wielkie rzeczy”, jakich Wszechmocny dokonał w życiu Maryi,, mówią nam także o naszej podróży życiowej, która nie jest włóczeniem się beż sensu, ale pielgrzymką, która, pomimo wszystkich swoich niepewności i cierpienia, może znaleźć w Bogu swoją pełnię. Powiecie mi: „Ależ Ojcze, jestem bardzo ograniczony, jestem grzesznikiem, co mogę zrobić?”. Kiedy Pan nas wzywa, nie poprzestaje na tym, kim jesteśmy i co zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie, w chwili kiedy nas wzywa, patrzy na to wszystko, co możemy uczynić, na całą miłość, jaką możemy wyzwolić. Podobnie jak młoda Maryja może sprawić, aby wasze życie stało się narzędziem dla ulepszenia świata. Jezus was wzywa, abyście pozostawili swój ślad w życiu, ślad który naznaczyłby historię, waszą historię i historię wielu osób”. ( Z orędzia na XXXII Światowy Dzień Młodzieży 2017 r).

 

Młodzi Prezentki