apostolstwo mlodziezy

Rekolekcje

rekolekcje siostry prezentki 2019 2020

Dni skupienia

prezentki dni skupienia

Taneczne soboty

prezentki ulotka tył

W obiektywie

W obiektywie

Prezentkowo w listopadzie.

 

Słowo jest nie tylko dźwiękiem; jest osobą i obecnością. Bóg jest słowem wiecznym, logosem. Stwierdza to św. Jan od Krzyża w Sentencjach, pisząc: „Jedno Słowo wypowiedział Ojciec, którym jest Jego Syn, i to Słowo wypowiada nieustannie w wieczystym milczeniu. W milczeniu też powinna słuchać Go dusza. Już Księga Mądrości wskazywała tę samą interpretację w związku z tym, w jaki sposób Bóg wkracza, by uwolnić lud wybrany z egipskiej niewoli. To niezapomniane działanie ma miejsce w nocy: „Gdy głęboka cisza ogarnęła wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi” (Mdr 18, 14-15). Później chrześcijańska tradycja liturgiczna rozumiała ten werset jako prefigurację milczącego Wcielenia przedwiecznego Słowa w betlejemskim żłóbku. Hymn na Ofiarowanie Pana w Świątyni również opiewa to przyjście: „To co tutaj zaczyna się bezgłośnie, ofiara złożona z ziarna, by wydać owoc, któż z nas może to pojąć?”. Święty Jan Chryzostom w Homiliach na Ewangelię św. Mateusza nie waha się pójść jeszcze dalej: „Wynika więc, że Jezus Chrystus jest [jednym] z nas, z takiego samego ciała jak my, z dziewiczego łona. Jednakże nie wiadomo, w jaki sposób. Dlatego i ty nie dociekaj, lecz przyjmij to, co zostało objawione, a nie staraj się zbadać tego, co zostało pominięte milczeniem”.

Kardynał Robert Sarah „Moc milczenia”.

 

 

Młodzi Prezentki