apostolstwo mlodziezy

Rekolekcje

rekolekcje siostry prezentki 2019 2020

Dni skupienia

prezentki dni skupienia

Taneczne soboty

prezentki ulotka tył

W obiektywie

W obiektywie

O Zmartwychwstaniu inaczej

 

„O Zmartwychwstaniu inaczej, czyli… tanecznie” – to już trzecie spotkanie z cyklu „O życiu inaczej, czyli… tanecznie”, które odbyło się 14 kwietnia 2018 r. w Krakowie w klasztorze Sióstr Prezentek. Poprzednie spotkania odbyły się w listopadzie oraz grudniu 2017 r. na temat tajemnicy Ofiarowania Maryi w świątyni oraz o oczekiwaniu w czasie Adwentu. Były to spotkania modlitewne z nauką tańca uwielbienia.

Chrystus Zmartwychwstał! To nie jest odległa prawda – to rzeczywistość, która wywiera konkretny wpływ na nasze życie tu i teraz. W liście do Koryntian Paweł napisał, że Chrystus jest naszą Paschą, a to znaczy, że mamy pozbyć się starego kwasu złości
i przewrotności, a żyć w czystości i prawdzie (por. 1 Kor 5,7-8). Chrystus jest naszym Zbawieniem, gdyż nie dano ludziom innego Imienia, w którym by mogli być zbawieni
(Dz 4,12). Chrystus jest naszym Pokojem i Radością, gdyż przychodząc do zalęknionych uczniów woła do nich: „Pokój wam”, a uczniowie rozradowani przekazują dalej tę łaskę nam, abyśmy i my w sakramencie pokuty mogli doświadczyć spotkania ze Zmartwychwstałym (por. J 20,19-23). Chrystus jest naszym Amen wobec Boga Ojca w Duchu Świętym.
Te prawdy są tak wspaniałe, że trudno je wypowiedzieć tylko słowami. Dlatego próbowałyśmy je wytańczyć.

  1. s. Olena
  • Dzięki Ci Panie za czas, który nam dałeś, abyśmy poprzez taniec we wspólnocie mogli zgłębiać Twoje Święte Tajemnice - Kasia
  • Dziękuję za wspaniałą atmosferę i możliwość wspólnej modlitwy tańcem - Madzia
  • Dziękuję za doświadczenie Pana Boga poprzez taniec i śpiew! - Roksana
  • Bardzo jestem wdzięczna za osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem przynoszącym pokój - Ewa

 

Młodzi Prezentki